top of page

ODCISK

Obowiązek informacyjny zgodnie z §5 ustawy o handlu elektronicznym, §14 Kodeks spółek handlowych, § 63 Regulacje handlowe i obowiązek ujawniania informacji zgodnie z §25 ustawy medialnej.

PAFM - Privat Apartments Familie Mühlgrabner
Sitzbergstrasse 10
4621 Sipbachzell, Austria

UID ATU65405956

Dyrektor zarządzający: Ing. Michael Mühlgrabner

Telefon: + 43 680 1435 666


Emalia: info@pafm.at
Web: www.pafm.at

Webdesign: PAFM - Mike Mühlgrabner

Prawa autorskie:
Zawartość tej witryny jest chroniona prawem autorskim. Dostarczanie treści i zdjęć z tej witryny na innych stronach internetowych jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą redakcji. Informacje zawarte na stronie są tworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i sprawdzane z wielką starannością. Nie można jednak całkowicie wykluczyć błędów merytorycznych i merytorycznych. Dlatego też PAFM - Mike Mühlgrabner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność dostarczonych informacji. Wszystkie informacje są bez gwarancji. Dotyczy to również wszystkich linków do innych adresów URL wymienionych na naszej stronie internetowej.

Odpowiedzialność za linki:

Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych.
Za treść powiązanych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Źródła obrazu / obrazy:
PAFM - Mike Mühlgrabner, Werbezirkus

Copyright:
Treść, struktura i układ tej strony internetowej są chronione prawem autorskim. Prawa autorskie do zdjęć, tekstów i innych chronionych dzieł, znaków towarowych i tablic rejestracyjnych nie są tym samym ograniczone. Bez wyraźnej zgody właściciela mediów nie wolno kopiować lub w inny sposób wykorzystywać oferty w całości lub w części (w tym drukowanie na papierze).

 

Zastrzeżenie:

Korzystanie z tej witryny ma charakter informacyjny, warunki anulowania są wiążące. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Oferowane informacje nie są prawnie wiążące. Odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z użycia lub nieużywania dostarczonych informacji lub z wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji jest wykluczona. Do bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych (hiperłącza) do Operatora wyłącznie w zakresie zobowiązania, gdy ma wiedzę o nielegalnej treści i jest to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia używaniu nielegalnych treści. Operator oświadcza, że ​​na łączach nie było żadnych nielegalnych treści na połączonych stronach. operator nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treści lub autorstwo tych stron, a zatem wyraźnie dystansuje się od wszelkich potencjalnie nielegalnych treści. Za treść powiązanych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy. To zrzeczenie się należy traktować jako część oferty internetowej, z której odsyłano do tej strony. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki tego zrzeczenia się nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostają niezmienione przez ten fakt.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta strona jest obsługiwana przez PAFM - Mike Mühlgrabner w odcinku "my", "nas" i "PAFM", z siedzibą w Sitzbergstraße 10, 4621 Sipbachzell. W niniejszej polityce prywatności, jako osoba odpowiedzialna zgodnie z Art. 4 pkt 7 EU-DSGVO, opisujemy, które dane gromadzimy podczas odwiedzania naszej strony internetowej i w jakim celu je przetwarzamy. Wszystkie istotne dane kontaktowe znajdują się w sekcji 10 niniejszej polityki prywatności. Ponieważ ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna, ściśle przestrzegamy ustawowych wymogów DSG i unijnego GDPR podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. W dalszej części informujemy szczegółowo o zakresie i celu przetwarzania danych oraz Twoich prawach jako osoby, której dotyczą przetwarzanie danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą polityką prywatności przed dalszym korzystaniem z naszej strony internetowej i, w stosownych przypadkach, o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

1. Dane osobowe

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku korzystania z poszczególnych usług mogą pojawić się odstępstwa od przepisów, do których odsyłają Państwo osobno. Co do zasady, oprócz plików cookie opisanych szczegółowo poniżej, będziemy rejestrować i przechowywać tylko te dane, które nam Państwo przekazali, wstawiając je w nasze formularze wejściowe lub aktywnie wchodząc w interakcję z naszą witryną w jakikolwiek inny sposób. Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub datę urodzenia, a także adres IP lub dane geolokacyjne, które umożliwiają wyciąganie wniosków na swój temat.

2. Używanie plików cookie

a. Jeśli korzystasz z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. Jeśli nie zarejestrujesz się w usłudze lub nie dostarczysz nam żadnych informacji, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer. Dlatego też, jeśli chcesz odwiedzić naszą stronę internetową, zbieramy następujące informacje, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony internetowej oraz jej stabilności i bezpieczeństwa. Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f PKB UE:

 • Adres IP

 • Data i godzina złożenia wniosku

 • Strefa czasowa różni się od czasu Greenwich (GMT)

 • Treść wniosku

 • Status dostępu / kod statusu HTTP

 • Każda przesłana ilość danych

 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie

 • Używana przeglądarka

 • System operacyjny i jego interfejs

 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

b. Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej witryny, pliki cookie osób trzecich i stron trzecich są przechowywane na komputerze; Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w przeglądarce, z której korzystasz. Organ, który ustawia plik cookie (odbywa się to przez nas i osoby trzecie wymienione poniżej) otrzyma określone informacje. Z jednej strony potrzebujemy tych plików cookie, aby rozpoznać Cię jako użytkownika strony internetowej, az drugiej strony, aby korzystanie z naszych usług było zrozumiałe. Na koniec używamy plików cookie w celach marketingowych, aby analizować zachowanie użytkowników i dostarczać ukierunkowane reklamy w razie potrzeby.

Możesz zasadniczo odróżnić pliki cookie podmiotów zewnętrznych, pliki cookie stron trzecich i żądania osób trzecich.

 • Pliki cookie pierwszej strony

Własne pliki cookie są przechowywane przez nas lub naszą stronę internetową w przeglądarce, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Są to w szczególności funkcjonalne pliki cookie, takie jak pliki cookie dotyczące koszyka na zakupy.

 • Pliki cookie stron trzecich

Pliki cookie stron trzecich są przechowywane przez inną firmę w przeglądarce. Są to głównie narzędzia śledzące lub marketingowe, które z jednej strony oceniają zachowanie użytkowników, az drugiej strony umożliwiają osobie trzeciej rozpoznawanie Cię na innych odwiedzanych stronach internetowych. Zasadniczo na przykład Retarget Marketing opiera się na funkcji takich plików cookie.

 • Wnioski innych firm

Żądania stron trzecich to wszystkie żądania, które użytkownik wykonuje jako strona za pośrednictwem naszej strony na rzecz stron trzecich - na przykład w przypadku korzystania z wtyczek sieci społecznościowych lub korzystania z oferty dostawcy usług płatniczych. W tym przypadku, mimo że pliki cookie nie są przechowywane w przeglądarce, nie jest wykluczone, że interakcja wyśle ​​dane osobowe do tej strony trzeciej. Z tego powodu informujemy również szczegółowo w naszej polityce prywatności na temat używanych przez nas narzędzi i aplikacji.

 

c. Nasze strony internetowe wykorzystują następujące typy plików cookie, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej:

 • Przejściowe pliki cookie

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie sesji, które przechowują tak zwany identyfikator sesji, z którym różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Te pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

 • Stałe pliki cookie

Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Jednak w dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

d. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odmówić, na przykład, akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. W takim przypadku jednak musimy poinformować Cię, że możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

e. Używamy również plików cookie, aby zidentyfikować użytkownika podczas wizyt kontrolnych, jeśli masz konto u nas - w przeciwnym razie będziesz musiał się logować przy każdym odwiedzeniu.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które wykraczają poza danymi przechowywanymi przez cookie używane są przetwarzane wyłącznie przez nas, jeśli dostarczyć go do nas dobrowolnie, na przykład jeśli zarejestrujesz się z nami, lub występują w stosunku umownego z nas się inaczej w kontakcie z nami. Są to tylko dane kontaktowe i informacje o wątpliwościach, z którymi się kontaktujesz. Wykorzystujemy informacje osobiste są nam tylko o ile w ramach realizacji danego celu przetwarzania (np rejestracji, newsletter, przetwarzania zamówienia, wysyłania informacji i reklamy, dostarczanie loterii że odpowiadając na pytanie, konieczne dostarczanie dostępu do pewnych informacji) i tę ustawę (zwł. acc. Art. 6 UE DSGVO) jest dopuszczalne (np przekazywanie materiałów informacyjnych i reklamowych dla dotychczasowych klientów). Celem przetwarzania danych jest operacją z naszej strony internetowej i ukierunkowane dostarczanie informacji specyficznych dla firmy, w tym prezentacji ofertą naszych towarów i usług (marketingowych). Jakiekolwiek dalsze wykorzystywanie Państwa danych odbywa się wyłącznie wtedy, gdy zostały wcześniej podane swoją wyraźną zgodę. Zgoda może być - jak to zostanie wyjaśnione szczegółowo poniżej - odwołane w dowolnym momencie w przyszłości.

4. Czas przechowywania

Zasadniczo przechowujemy dane, które nam udostępniłeś wyłącznie do obsługi klienta lub do celów marketingowych i informacyjnych, aż do upływu trzech lat po naszym ostatnim kontakcie. Jednakże, jeśli sobie tego życzysz, usuniemy twoje dane przed upływem tego okresu, chyba że istnieje przeszkoda prawna. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia umowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe po pełnym wykonaniu umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji, gwarancji, przedawnienia i okresów zatrzymania, które mają zastosowanie do nas, a także do zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane być potrzebnym jako dowód.

 

5. Biuletyn

Masz możliwość zapisania się do naszego bezpłatnego biuletynu. Z tym biuletynem będziesz otrzymywać w regularnych odstępach czasu najświeższe wiadomości i informacje o naszej firmie oraz dostosowane do potrzeb reklamy. Aby otrzymywać nasz biuletyn, potrzebujesz prawidłowego adresu e-mail.

Sprawdzamy adres e-mail podany w naszym formularzu logowania, aby sprawdzić, czy naprawdę chcesz otrzymywać newslettery. Odbywa się to poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres e-mail, którego potwierdzenie można uzyskać, klikając podany link. Po potwierdzeniu adresu e-mail jesteś zarejestrowany w naszym biuletynie. (Podwójne opt-in) Przy pierwszej rejestracji do newslettera przechowujemy Twój adres IP, datę i godzinę rejestracji. Jest to robione ze względów bezpieczeństwa w przypadku, gdy osoba trzecia niewłaściwie wykorzystuje Twój adres e-mail i subskrybuje nasz biuletyn bez Twojej wiedzy. Dalsze dane nie będą gromadzone i przetwarzane przez nas w celu subskrypcji biuletynu, dane będą wykorzystywane wyłącznie do subskrypcji biuletynu.

Przeniesienie danych użytkownika w celu rejestracji biuletynu na osoby trzecie, które nie należą do grupy, nie ma miejsca. W dowolnym momencie możesz przerwać subskrypcję naszego biuletynu, szczegóły anulowania znajdziesz w e-mailu potwierdzającym i w każdym biuletynie.Jeśli nie zgadzasz się, przekazujemy Twoje informacje w ramach naszej Grupy w celu analizy i przekazywania informacji do celów reklamowych. W ramach grupy firm Twoje dane, którym przekazałeś nam biuletyn, są dopasowane do danych, które mogą być przez nas gromadzone (np. Przy zakupie produktu lub rezerwacji usługi).

6. Używane narzędzia i aplikacje

a. Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ta usługa używa plików cookie, których funkcjonalność została wcześniej szczegółowo opisana. Informacje generowane przez te pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerze Google. W naszym imieniu Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie wymaganych przez Google Analytics przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, co może jednak oznaczać, że nie będziesz w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także ich przesyłaniem i przetwarzaniem przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat charakteru, zakresu i celu danych zbieranych przez Google, zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de Google przetwarza również Twoje dane w USA i przekazuje je do Tarcz Prywatności UE-USA.

b.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych można znaleźć w Polityce prywatności Google dostępnej pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane w USA i przekazuje je do Tarcz Prywatności UE-USA.Na naszej stronie wykorzystujemy również oferty z Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej, co pozwala wygodnie korzystać z funkcji map, aby znaleźć naszą lokalizację i ułatwić przyjazd. Odwiedzając naszą witrynę, Google otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej oraz danych osobowych wymienionych w punkcie 2. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany na koncie Google, czy nie. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli tego nie zażądasz, musisz wylogować się z Google przed skorzystaniem z tej usługi. Google wykorzystuje Twoje dane do celów reklamowych, badań rynkowych i projektowania stron internetowych opartych na potrzebach. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych w tym zakresie, które musisz skierować do Google.
 

c. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy także linki do innych stron internetowych; jest to wyłącznie w celach informacyjnych. Strony te nie są pod naszą kontrolą i dlatego nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Jeśli jednak aktywujesz link, możliwe, że operator tej witryny zbiera informacje o Tobie i przetwarza je zgodnie z polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Proszę zawsze informować się na stronach internetowych, które są przez nas powiązane, o aktualnych przepisach dotyczących ochrony danych.

7. Transmisja danych

Przekazanie danych osobowych stronom trzecim nie ma miejsca, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania danych w celu wykonania stosunku umownego między nami lub wcześniej wyraźnie zgodzili się Państwo na ujawnienie swoich danych. Zewnętrzni przetwórcy lub inni partnerzy kooperacyjni otrzymają Twoje dane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy lub jeśli będziemy mieli w niej uzasadniony interes, który zawsze ogłaszamy osobno w razie potrzeby. O ile jeden z naszych przetwórców ma kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zapewniamy, że jest on zgodny z przepisami o ochronie danych w taki sam sposób jak my. Twoje dane osobowe nie będą przez nas sprzedawane ani sprzedawane osobom trzecim spoza Grupy. Jeżeli nasi partnerzy kontraktowi lub przetwórcy mają siedzibę w kraju trzecim, tj. Państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informujemy o konsekwencjach tej sytuacji w opisie oferty.

 

8. Bezpieczeństwo

Używamy wielu technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym w Internecie. W przypadku dodatkowych informacji na temat charakteru i zakresu środków technicznych i organizacyjnych, które podjęliśmy, jesteśmy zawsze dostępni w przypadku zapytań pisemnych.

 

9. Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i ustawą o ochronie danych, jako podmiot danych naszego przetwarzania danych przysługują następujące prawa i środki prawne:

 • Prawo do informacji (art. 15 RUE UE)

Jako osoba zainteresowana masz prawo zażądać informacji o tym, czy i, jeśli tak, które dane osobowe są przetwarzane za Ciebie, o przetwarzaniu danych opisanych powyżej i o innych przetwarzaniu danych. Dla własnej ochrony - aby żadna nieuprawniona osoba nie otrzymywała informacji o twoich danych - przed przekazaniem informacji zweryfikujemy Twoją tożsamość w odpowiedni sposób.

 • Prawo do sprostowania (art. 16) i odwołania (art. 17 RUE UE)

Masz prawo żądać niezwłocznej korekty nieprawidłowych danych osobowych lub, z uwagi na cel przetwarzania danych, uzupełnienia niepełnych danych osobowych i usunięcia danych, pod warunkiem spełnienia kryteriów Art. 17 UE-GDPR.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18 UE-GDPR)

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania wszystkich zgromadzonych danych osobowych. Dane te będą przetwarzane z prośby o ograniczenie wyłącznie za Twoją indywidualną zgodą lub za dochodzenie i egzekwowanie roszczeń prawnych.

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RBP UE)

Możesz poprosić o nieograniczone i nieograniczone przekazywanie danych osobowych, które dostarczyłeś Tobie lub osobie trzeciej.

 • Prawo sprzeciwu (Art. 21 EU-GDPR)

Użytkownik może w każdej chwili, z jakiejkolwiek przyczyny wynikającej z danej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, które są niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub osób trzecich. Twoje dane nie będą przetwarzane po wystąpieniu sprzeciwu, chyba że istnieją przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie ma na celu egzekwowanie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów bezpośredniej korespondencji, co ma wpływ na przyszłość.

 • Odwołanie zgody

Jeśli osobiście zgodziłeś się na przetwarzanie swoich danych, możesz je odwołać w dowolnym momencie. Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania twoich danych osobowych po tym, jak je nam przekazałeś. Jeśli podejmiesz kroki w celu wyegzekwowania wyżej wymienionych uprawnień w ramach GDPR, PAFM musi odpowiedzieć na wnioskowany środek bezzwłocznie, ale nie później niż miesiąc po otrzymaniu wniosku lub zastosować się do wniosku. Odpowiemy na wszystkie uzasadnione zapytania w ramach prawnych bezpłatnie i tak szybko, jak to możliwe. Organ ochrony danych jest odpowiedzialny za wnioski dotyczące naruszenia prawa dostępu, naruszenia tajemnicy, sprostowania lub anulowania. Ich dane kontaktowe to:

Austriacki organ ochrony danych
Wickenburggasse 8
1080 Wiedeń
dsb@dsb.gv.at

10. Dane kontaktowe / osoba kontaktowa

a. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Ing. Michael Mühlgrabner
Email: info@pafm.at
Telefon: +43 680 1435 666 

b. Dane kontaktowe osoby kontaktowej w sprawach dotyczących prywatności

Ing. Michael Mühlgrabner
Email: info@pafm.at
Telefon: +43 680 1435 666 

 

Stan na lipiec 2018 r

bottom of page